Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lucie

 1. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Lâu rồi mới thấy cô. =))
  3 Tháng sáu 2018
  Diên Vĩ and Lucie like this.
 2. Lucie
  Lucie
  Tôi mới thi xong mà :v. Cô sao rồi =)).
  3 Tháng sáu 2018
  Diên Vĩ and Đàm Hy like this.
 3. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Tôi vẫn khỏe như ngày nào =)))
  3 Tháng sáu 2018
  Diên Vĩ and Lucie like this.
 4. Lucie
  Lucie
  Cô đã xác minh giới tính của con mèo chưa? :))
  3 Tháng sáu 2018
  Đàm Hy and Diên Vĩ like this.
 5. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Con Mèo nào cơ. .-.
  4 Tháng sáu 2018
  Diên Vĩ and Lucie like this.
 6. Lucie
  Lucie
  Con mèo nhà cô ấy.
  4 Tháng sáu 2018
  Diên Vĩ and Đàm Hy like this.
 7. Đàm Hy
  Đàm Hy
  À chắc nó là nữ chăng =))) Tôi nghĩ thế.
  5 Tháng sáu 2018
  Diên Vĩ and Lucie like this.
 8. Lucie
  Lucie
  Post cmt mà chờ lâu lắc à.
  5 Tháng sáu 2018
  Diên Vĩ and Đàm Hy like this.
 9. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Tôi post tôi tự duyệt luôn mới đau =.= Cảm giác như đang tự kỉ :<
  5 Tháng sáu 2018
  Diên Vĩ and Lucie like this.
 10. Lucie
  Lucie
  Cô là BQT sướng ghê.
  5 Tháng sáu 2018
  Diên Vĩ and Đàm Hy like this.
 11. Đàm Hy
  Đàm Hy
  No, sướng gì :v
  5 Tháng sáu 2018
  Lucie and Diên Vĩ like this.