Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nhược Tâm

 1. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  :v Tui hơm thể làm như thế được.
  2 Tháng sáu 2018
  Đàm Hy, Diên Vĩ and Nhược Tâm like this.
 2. Nhược Tâm
  2 Tháng sáu 2018
 3. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Cô là con dâu tui mà. Làm thế thì tôi có lỗi với con gái của tui lắm. =))
  2 Tháng sáu 2018
  Đàm Hy, Diên Vĩ and Nhược Tâm like this.
 4. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Con cô có chồng rồi mà. .-.
  2 Tháng sáu 2018
 5. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Ể. Sao tui hơm biết gì vậy? Nó bỏ cô à, hay cô đá nó. :v
  2 Tháng sáu 2018
  Đàm Hy, Diên Vĩ and Nhược Tâm like this.
 6. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Tôi với nó có là gì đâu à. =)))
  2 Tháng sáu 2018
 7. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Cô phũ thế. :)) ít ra cũng là người từng thương.
  2 Tháng sáu 2018
  Đàm Hy, Diên Vĩ and Nhược Tâm like this.
 8. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Từng là tình nhân. =))
  2 Tháng sáu 2018
 9. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  =)) mà giờ cô đòi yêu nhau với mami tình nhân à. Khẩu vị hơi nặng nha.
  2 Tháng sáu 2018
 10. Nhược Tâm
  3 Tháng sáu 2018
 11. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Chưa ngủ à.
  3 Tháng sáu 2018
 12. Ly Tử Nam Kha
  Ly Tử Nam Kha
  Chưa :))
  3 Tháng sáu 2018
 13. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Rồi. Ngủ rồi. =))
  3 Tháng sáu 2018
 14. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Mới thấy dáng cô onl mà quay ra đã ngủ rồi. T_T
  3 Tháng sáu 2018
  Đàm Hy, Diên Vĩ and Nhược Tâm like this.
 15. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Được hôm đi ngủ sớm đó mà. =))) Hoy. Tôi đi dọn nhà đây.
  3 Tháng sáu 2018
 16. Nhược Tâm
  3 Tháng sáu 2018
 17. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Oa được về nhà rồi. Mừng chảy nước mắt.
  3 Tháng sáu 2018
 18. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Sống rồiiii
  3 Tháng sáu 2018