Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi TranThienDanMacVu

 1. Genny
  Genny
  Em nhiều hơn ca a
  2 Tháng sáu 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 2. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Ô, thế em cần bao nhiêu thế?
  2 Tháng sáu 2018
  Genny thích bài này.
 3. Genny
  Genny
  Mới ra 1 bộ.
  Tôi là tôi và
  Tôi không là ai.
  2 Tháng sáu 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 4. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Nằm ở đâu thế?
  2 Tháng sáu 2018
  Genny thích bài này.
 5. Genny
  Genny
  5 a
  2 Tháng sáu 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 6. Genny
  Genny
  Face a...
  Yêu cầu của fan
  2 Tháng sáu 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 7. TranThienDanMacVu
  3 Tháng sáu 2018
  Genny thích bài này.
 8. Genny
  Genny
  Giơ lại muốn ra bộ nữa.
  Dập tắt phải dập
  3 Tháng sáu 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.