Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Nhạ Nhi

 1. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ủa hai người ly hôn thì phải nói với mod khu giao lưu chứ?
  1 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi and Genny like this.
 2. Genny
  Genny
  Nhi ly hôn qua nhầm nhà rồi...
  1 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi and Tóc Xanh like this.
 3. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Nhầm nhà ^^, thế mod tên nick là gì ở đâu thế?^^
  2 Tháng sáu 2018
  Genny thích bài này.
 4. Genny
  2 Tháng sáu 2018
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 5. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  2 Tháng sáu 2018
  Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
 6. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  =3= Đen nha :)))).
  2 Tháng sáu 2018
  Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
 7. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Vậy rốt cuộc là ai?
  2 Tháng sáu 2018
  Genny and Mộc Lan Thảo like this.
 8. Mộc Lan Thảo
  Mộc Lan Thảo
  :)) Đen là Bạch Kính đấy bạn. Nhưng hiện tại thì nó đang có việc bận, bạn cứ vào đăng kí ly hôn đi rồi từ từ nó về giải quyết.
  2 Tháng sáu 2018
  Tóc Xanh, Vũ Nhạ Nhi and Genny like this.
 9. Genny
  2 Tháng sáu 2018
  Tóc Xanh and Vũ Nhạ Nhi like this.