Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Dã Uyên
  Dã Uyên
  ??? Đợi gì?
  1 Tháng sáu 2018
  Genny thích bài này.
 2. Genny
  Genny
  Nhắn cho ca xong mới nhớ ra lộn thứ 6 thành thứ 7.
  1 Tháng sáu 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 3. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Ô hô hô, vui nhỉ.
  1 Tháng sáu 2018
  Genny thích bài này.
 4. Genny
  Genny
  Chắc mê thi cát ...
  1 Tháng sáu 2018
  Dã Uyên thích bài này.