Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Tuyết Linh Đan
  1 Tháng sáu 2018
  Genny and Tóc Xanh like this.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  == con hãm, mi nói tiếng việt không được à.
  1 Tháng sáu 2018
  Tuyết Linh Đan and Genny like this.
 3. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Stupid like a cow.
  1 Tháng sáu 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 4. Tóc Xanh
  1 Tháng sáu 2018
  Tuyết Linh Đan thích bài này.
 5. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  I love you so much.
  2 Tháng sáu 2018
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Đm chửi tau xong rồi bảo yêu tau, con hãm l.
  2 Tháng sáu 2018
  Murasaki and Tuyết Linh Đan like this.
 7. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Because I am a cute girl.
  2 Tháng sáu 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 8. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Như cái quần què.
  2 Tháng sáu 2018
  Murasaki thích bài này.