Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Thiên Tử

 1. Giang kucky
  Giang kucky
  Hìhì.j zậy cậu?
  31 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 2. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Hay Cookie?... :">
  31 Tháng năm 2018
  Giang kucky thích bài này.
 3. Giang kucky
  Giang kucky
  không kucky hay cookie gì cả.tớ tên giang mà.^^
  16 Tháng sáu 2018
 4. Giang kucky
  Giang kucky
  Cậu tên gì?^^
  17 Tháng sáu 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 5. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Gọi là Tử... .-.
  17 Tháng sáu 2018
  Giang kucky thích bài này.
 6. Giang kucky
  Giang kucky
  Tên thật là gì cơ mà.~
  17 Tháng sáu 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 7. Vương Hàn Thiên Tử
  18 Tháng sáu 2018
  Giang kucky thích bài này.
 8. Giang kucky
  Giang kucky
  Ò.zậy hả.cậu bao nhiêu tuổi ha?^^
  19 Tháng sáu 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 9. Vương Hàn Thiên Tử
  29 Tháng sáu 2018
  Kiều Vân Du thích bài này.
 10. Giang kucky
  Giang kucky
  Ukm.hìhì^^
  10 Tháng bảy 2018