Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Khung nào em?
  28 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 2. Genny
  Genny
  Khung tỷ tạo trong ảnh của em á
  28 Tháng năm 2018
  Tuyết Linh Đan thích bài này.
 3. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  À cái ảnh bìa ấy hã, chị dùng công cụ kẻ trên photoshop, không thì em có thể dùng các khung viền, brush có sẵn mà chèn vào.
  28 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 4. Genny
  Genny
  Phần mềm của em không có khung mới chết
  28 Tháng năm 2018
  Tuyết Linh Đan thích bài này.
 5. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  28 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 6. Genny
  Genny
  Dạ
  28 Tháng năm 2018
  Tuyết Linh Đan thích bài này.
 7. Tuyết Linh Đan
  Tuyết Linh Đan
  Qua face book đi em
  28 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 8. Genny
  Genny
  Muội tải cái mes xin tỷ cho 5p
  28 Tháng năm 2018