Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Diva Điệp Tử

 1. Phù Dung
  Phù Dung
  Uk, vui ghê. Hê hê
  28 Tháng năm 2018
 2. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  (⊙o⊙) kiếm thêm nơ ik
  29 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.
 3. Phù Dung
  Phù Dung
  S mà kiếm
  30 Tháng năm 2018
  Diva Điệp Tử thích bài này.
 4. Diva Điệp Tử
  30 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.
 5. Phù Dung
  Phù Dung
  Sưu đó à
  30 Tháng năm 2018
 6. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Ko là dịch ấy
  31 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.
 7. Phù Dung
  Phù Dung
  Tr, khó lắm
  1 Tháng sáu 2018