Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Thiên Tử

 1. yenle99
  yenle99
  hì chào bạn làm quen nhá
  27 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 2. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Cho hỏi danh tính nè... ^^
  27 Tháng năm 2018
  yenle99 thích bài này.
 3. yenle99
  yenle99
  Mình là Yên 14t
  27 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 4. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Thiên Tử, 17t, nam...
  27 Tháng năm 2018
  yenle99 thích bài này.
 5. yenle99
  yenle99
  oh...vậy gọi bằng anh nha
  28 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 6. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Tùy nàng... :"
  28 Tháng năm 2018
  yenle99 thích bài này.
 7. yenle99
  yenle99
  Anh sống ở đâu
  28 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 8. Vương Hàn Thiên Tử
  28 Tháng năm 2018
  yenle99 thích bài này.
 9. yenle99
  yenle99
  Em thì ở đà nẵng
  28 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 10. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Nhìn thấy số 99 trên cái tên, anh nghĩ em sinh năm 99 và tính gọi bằng chị... :>
  28 Tháng năm 2018
  yenle99 thích bài này.
 11. yenle99
  yenle99
  Dạ đâu đó là ngày sinh nhật em á
  28 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 12. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Ngày 9 tháng 9?...
  28 Tháng năm 2018
  yenle99 thích bài này.
 13. yenle99
  yenle99
  Dạ đúng òi
  28 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 14. yenle99
  yenle99
  28 Tháng năm 2018