Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Aki Hanabusa

 1. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Tôi muốn vào bình luận mà éo có nên like thôi. =)))
  26 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ and Aki Hanabusa like this.
 2. Aki Hanabusa
  Aki Hanabusa
  Để tôi mở lại. :3
  26 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ and Đàm Hy like this.
 3. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Mà cái truyện cô đăng bên box đăng kí dịch có dịch tiếp không thế?
  26 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ and Aki Hanabusa like this.
 4. Aki Hanabusa
  Aki Hanabusa
  Đang dịch ._. Tôi cảm thấy nó dài quá ._. Hay xóa luôn đi. :v
  26 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ and Đàm Hy like this.
 5. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Lạy hồn .-. Cô tìm truyện nào ngắn mà dịch nếu thấy nó dài quá =))) Không thì chia chương ra dịch.
  26 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ and Aki Hanabusa like this.
 6. Aki Hanabusa
  Aki Hanabusa
  :v Lười ghê, tôi đang viết truyện ngắn, được 300 từ lại bí ý. :v
  26 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ and Đàm Hy like this.
 7. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Dịch từ từ cũng được mà. =))) Viết truyện ngắn sao lại bí :v
  26 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ and Aki Hanabusa like this.
 8. Aki Hanabusa
  Aki Hanabusa
  Vẫn đang cố suy nghĩ cách diễn đạt ra. :v Để mai nghĩ tiếp. :v
  26 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ and Đàm Hy like this.
 9. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Có cảm xúc thì viết hết ra rồi từ từ sửa, chứ để mai quên hết ý bây giờ :v
  26 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ and Aki Hanabusa like this.
 10. Aki Hanabusa
  Aki Hanabusa
  Bí luôn rồi ._.
  26 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ and Đàm Hy like this.
 11. Đàm Hy
  Đàm Hy
  =)))) Tôi xỉu.
  26 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ and Aki Hanabusa like this.
 12. Aki Hanabusa
  26 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ and Đàm Hy like this.