Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nhược Nhu Nhi

 1. Phù Dung
  Phù Dung
  Lại nữa r, lại nữa r.
  25 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi thích bài này.
 2. Nhược Nhu Nhi
  Nhược Nhu Nhi
  Nữa j
  25 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.
 3. Phù Dung
  Phù Dung
  Lên nữa ấy^^
  25 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi thích bài này.
 4. Nhược Nhu Nhi
  Nhược Nhu Nhi
  Cái bà này
  25 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.
 5. Phù Dung
  Phù Dung
  Sô sô sô
  25 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi thích bài này.
 6. Nhược Nhu Nhi
  Nhược Nhu Nhi
  Dễ bóp cái mồm bã lại quá. Ghét kinh
  25 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.
 7. Phù Dung
  Phù Dung
  Kkkk... chọc giận bà công nhận vui ghê
  25 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi thích bài này.
 8. Nhược Nhu Nhi
  Nhược Nhu Nhi
  * cừ tươi*tui đâu có giận
  25 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.
 9. Phù Dung
  Phù Dung
  *cừ tươi hơn* uk, thì đâu có giận ha
  25 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi thích bài này.
 10. Nhược Nhu Nhi
  Nhược Nhu Nhi
  *liếc*
  25 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.
 11. Phù Dung
  Phù Dung
  Rơi cả con mắt ra r kìa. Hi
  25 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi thích bài này.
 12. Nhược Nhu Nhi
  Nhược Nhu Nhi
  ==". Troll nhau kinh quá
  25 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.
 13. Phù Dung
  Phù Dung
  Ai bảo qua đây kiếm chuyện trước chi. Haha
  25 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi thích bài này.
 14. Nhược Nhu Nhi
  Nhược Nhu Nhi
  Ko phải là kiếm cn mà là ns cn hiểu chưa
  26 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.
 15. Phù Dung
  Phù Dung
  Hì, hiểu r thưa cô
  27 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi thích bài này.
 16. Nhược Nhu Nhi
  Nhược Nhu Nhi
  *cười* z thì tốt
  27 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.
 17. Phù Dung
  Phù Dung
  Lèo, y dạy e ha
  27 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi thích bài này.
 18. Nhược Nhu Nhi
  Nhược Nhu Nhi
  Thui chờ tui xíu đi lm cái này đã
  27 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.
 19. Nhược Nhu Nhi
  Nhược Nhu Nhi
  Tui lên bà of là sao
  27 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.
 20. Phù Dung
  Phù Dung
  Of đâu, ko hiển thị thui
  27 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi thích bài này.
 21. Nhược Nhu Nhi
  27 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.
 22. Phù Dung
  Phù Dung
  Cừ j thế? Có cn j vui đúng ko... hihi
  27 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi thích bài này.
 23. Nhược Nhu Nhi
  Nhược Nhu Nhi
  Có đấy
  27 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.
 24. Phù Dung
  Phù Dung
  Kể nghe vs
  27 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi thích bài này.
 25. Nhược Nhu Nhi
  Nhược Nhu Nhi
  Ns cn vs ng vui mà
  27 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.