Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Thiên Tử

 1. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Huhu yêu em, huhu TT^TT
  24 Tháng năm 2018
 2. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Yêu đương cái j... :>
  25 Tháng năm 2018
  Đàm Hy thích bài này.
 3. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Thế thôi nghỉ khoẻ :>
  25 Tháng năm 2018
 4. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Hay giả vờ yêu luôn... :>
  25 Tháng năm 2018
  Đàm Hy thích bài này.
 5. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Khụ, cô đang gạ tôi đấy à. =)))
  26 Tháng năm 2018
 6. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Gạ chỉ là 1 phần... chủ yếu là giả vờ hỏi thăm thôi :>
  26 Tháng năm 2018
  Đàm Hy and Froissé like this.
 7. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Tôi nên vui hay buồn đây. =.=
  26 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ thích bài này.