Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Phù Dung
  Phù Dung
  Hi, ta méc mẹ nha...
  22 Tháng năm 2018
 2. Genny
  Genny
  Méc mẹ???
  22 Tháng năm 2018
 3. Phù Dung
  Phù Dung
  Ai bảo lâu r ko qua thăm tui chi. Méc mẹ đánh đòn bà ha
  22 Tháng năm 2018
 4. Genny
  Genny
  Ôi ôi đừng mà hic hic tha cho mình đi mà nha nha nhoa.
  22 Tháng năm 2018
 5. Phù Dung
  Phù Dung
  Hứ, dám lãng quên tui mà còn dám xin tha à...
  22 Tháng năm 2018
 6. Genny
  Genny
  Phù Dung cô nương đây đại nhân đại lượng ko chấp nhất tiểu nhân tha cho tôi đi...
  22 Tháng năm 2018
 7. Phù Dung
  Phù Dung
  Câu này nghe hay nhất năm a. Đc r, tui nể tình tha cho bà á
  22 Tháng năm 2018
 8. Genny
  Genny
  Ôi cảm ơn bà nhoa.
  Sáng hảo nhé
  23 Tháng năm 2018
 9. Phù Dung
  Phù Dung
  Tối mát nhé.
  23 Tháng năm 2018
 10. Genny
  Genny
  Cảm ơn bòa
  23 Tháng năm 2018
 11. Phù Dung
  Phù Dung
  Ò ò ò.
  23 Tháng năm 2018