Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Gì vậy?
  20 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 2. Genny
  Genny
  Thăm tỷ yêu
  21 Tháng năm 2018
  Hứa Ngạn thích bài này.
 3. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Kakaa, lâu lâu mới nhớ tỷ.
  21 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 4. Genny
  Genny
  Đâu có đáng ra thăm tỷ lâu rồi mà định vào lại bị thu phon hức hức.
  21 Tháng năm 2018
 5. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  =)) giỡn thui. Mà muội nghĩ hè chưa
  21 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 6. Genny
  Genny
  Đừng nhắc nữa làm muội đau lòng năm nay thi lên lớp 10 bọn muội đang ôn ạ
  21 Tháng năm 2018
 7. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Tỷ năm sau toits nghiệp đây hè này vẫn phải học. Gắng lên
  21 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 8. Genny
  Genny
  Ông anh em năm nay thi rồi ông anh kế thì bằng tuổi tỷ.
  Bà chị nữa nhỏ hơn tỷ 1 tuổi.
  Em nhỏ nhất huhu
  21 Tháng năm 2018
  Hứa Ngạn thích bài này.
 9. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  vậy còn lâu mới cần lo
  24 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 10. Genny
  Genny
  Cái đó chưa biết được
  24 Tháng năm 2018
  Hứa Ngạn thích bài này.