Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Froissé

 1. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  Chị ơi... Check face...
  19 Tháng năm 2018
  Froissé thích bài này.
 2. Froissé
  Froissé
  Chị có thấy gì đâu ư ư...
  22 Tháng năm 2018
 3. oOo Serly oOo
  oOo Serly oOo
  Giờ thì thấy chưa ạ? '-'
  24 Tháng năm 2018
  Froissé thích bài này.
 4. Froissé
  Froissé
  Chưa luôn. Chị quên mất
  24 Tháng năm 2018
  oOo Serly oOo thích bài này.