Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Phù Dung
  Phù Dung
  PR có nghĩa là giới thiệu truyện hả tỷ
  19 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi thích bài này.
 2. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Xanh ơi hồi trc lụi cơ nói vs ca cho dung vô pt team á ca
  19 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi and Phù Dung like this.
 3. Phù Dung
  Phù Dung
  PR là giới thiệu đúng ko
  19 Tháng năm 2018
  Nhược Nhu Nhi thích bài này.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  PR là giới thiệu truyện a.
  19 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.
 5. Phù Dung
  Phù Dung
  Dạ. Vào topic PR đăng kí đúng ko ca
  19 Tháng năm 2018
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ừm
  19 Tháng năm 2018
  Phù Dung thích bài này.