Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Nguyệt Nhi

 1. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Muội tối hảo.
  17 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 2. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Cảm ơn ca ạ. Ca dạo này khỏe chứ?
  17 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 3. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Cũng khá khỏe, muội nghĩ hè thế nào rồi?
  17 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 4. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Chưa nghỉ ạ.
  17 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 5. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ủa vậy muội thi xong chưa?
  17 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 6. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Mới xong sáng nay.
  17 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 7. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Vậy cũng được xem là nghĩ hè rồi mà.
  17 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 8. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  17 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 9. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Muội thi thế nào?
  17 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 10. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Rất tốt ạ.
  17 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 11. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Vậy thì tốt rồi, hè này em tính đi đâu chơi không?
  17 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 12. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Đà Năng ạ~
  17 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 13. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ha ha sướng nha... Đi chơi chụp hình lại gửi anh xem với.
  17 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 14. Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Vương Hàn Nguyệt Nhi
  Okay nhưng em chụp cảnh không chụp người nhá.
  17 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 15. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Cũng được a, chụp đẹp lên nha.
  17 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.