Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Nhạ Nhi

 1. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Muội tối hảo.
  17 Tháng năm 2018 lúc 18:33
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 2. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Cảm ơn ca ạ. Ca dạo này khỏe chứ?
  17 Tháng năm 2018 lúc 18:34
  Tóc Xanh thích bài này.
 3. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Cũng khá khỏe, muội nghĩ hè thế nào rồi?
  17 Tháng năm 2018 lúc 18:37
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 4. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Chưa nghỉ ạ.
  17 Tháng năm 2018 lúc 18:38
  Tóc Xanh thích bài này.
 5. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ủa vậy muội thi xong chưa?
  17 Tháng năm 2018 lúc 18:48
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 6. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Mới xong sáng nay.
  17 Tháng năm 2018 lúc 18:49
  Tóc Xanh thích bài này.
 7. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Vậy cũng được xem là nghĩ hè rồi mà.
  17 Tháng năm 2018 lúc 18:51
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 8. Vũ Nhạ Nhi
  17 Tháng năm 2018 lúc 18:54
  Tóc Xanh thích bài này.
 9. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Muội thi thế nào?
  17 Tháng năm 2018 lúc 18:54
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 10. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Rất tốt ạ.
  17 Tháng năm 2018 lúc 18:55
  Tóc Xanh thích bài này.
 11. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Vậy thì tốt rồi, hè này em tính đi đâu chơi không?
  17 Tháng năm 2018 lúc 19:02
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 12. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Đà Năng ạ~
  17 Tháng năm 2018 lúc 19:03
  Tóc Xanh thích bài này.
 13. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ha ha sướng nha... Đi chơi chụp hình lại gửi anh xem với.
  17 Tháng năm 2018 lúc 19:05
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.
 14. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Okay nhưng em chụp cảnh không chụp người nhá.
  17 Tháng năm 2018 lúc 19:06
  Tóc Xanh thích bài này.
 15. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Cũng được a, chụp đẹp lên nha.
  17 Tháng năm 2018 lúc 19:10
  Vũ Nhạ Nhi thích bài này.