Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Linh

 1. Nguyên vĩ thu thu
  Nguyên vĩ thu thu
  Hi! Chào bn
  17 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 2. Đỗ Linh
  Đỗ Linh
  Bạn mấy tủi rùi?
  17 Tháng năm 2018
 3. Nguyên vĩ thu thu
  Nguyên vĩ thu thu
  14t, cn bn
  17 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Nguyệt Nhi thích bài này.
 4. Đỗ Linh
  Đỗ Linh
  Chị 23t!
  17 Tháng năm 2018
  Nguyên vĩ thu thu thích bài này.
 5. Nguyên vĩ thu thu
  Nguyên vĩ thu thu
  Thất lễ! Thất lễ!
  Chào lại nè, chào tỷ
  17 Tháng năm 2018
 6. Đỗ Linh
  Đỗ Linh
  Chào muội!
  17 Tháng năm 2018
  Nguyên vĩ thu thu thích bài này.