Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bạch Long

 1. Linh Vy
  Linh Vy
  Hôm bữa ca... gắt :>
  16 Tháng năm 2018
  Genny and Bạch Long like this.
 2. Bạch Long
  Bạch Long
  Hôm ý ca đang cục súc ahihi. Có gì không phải cho ca xin lỗi!
  16 Tháng năm 2018
  Linh Vy and Genny like this.
 3. Genny
  Genny
  Ca quay lại ý ca là....
  16 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 4. Bạch Long
  Bạch Long
  Là ca onl không ẩn nữa đó! ^_^
  16 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 5. Genny
  Genny
  Ca ko ẩn tới em ẩn đây lần này quy rồi.
  Ko trả lời liền đc mong ca thông cảm... chuyện khó nói.
  16 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 6. Bạch Long
  Bạch Long
  Không sao! Ca rep còn trễ hơn em kìa! T^T
  16 Tháng năm 2018