Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Miêu Thái Tường Vy

 1. Bạch Tiểu Ngọc
  Bạch Tiểu Ngọc
  Ý tưởng nó bùn lên khó tìm chế lắm.
  15 Tháng năm 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 2. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Rồi mị có lấp nó không? ==
  15 Tháng năm 2018
  Bạch Tiểu Ngọc thích bài này.
 3. Bạch Tiểu Ngọc
  Bạch Tiểu Ngọc
  Hự, phải xem tương lai ta có đủ kiên nhẫn không.==
  15 Tháng năm 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 4. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Hình như toàn không, mấy bộ rồi. Nhớ cái lần ta lọt hố bộ độc sủng kiều thê của mị, ai dè... Từ đó về sau ta chẳng dám lọt hố của mị nữa luôn.
  15 Tháng năm 2018
 5. Bạch Tiểu Ngọc
  Bạch Tiểu Ngọc
  Đừng nhắc đến bộ đó nữa, ta xém chút nữa bị cáo là đạo văn rồi.==
  15 Tháng năm 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 6. Miêu Thái Tường Vy
  16 Tháng năm 2018
 7. Bạch Tiểu Ngọc
  Bạch Tiểu Ngọc
  Ta vô tình đọc một bộ trung, 30% giống tình tiết trong truyện ta viết, thế là drop luôn. ==
  16 Tháng năm 2018