Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Diva Điệp Tử

 1. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Thôi đừng buồn con :> Lại đây papa thương =)))
  15 Tháng năm 2018
 2. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  Hu hu pa pa ưi *ôm ôm* T T
  15 Tháng năm 2018
  Đàm Hy and Nhược Tâm like this.
 3. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Tạch hoài.
  21 Tháng năm 2018
  Diva Điệp Tử and Đàm Hy like this.
 4. Diva Điệp Tử
  Diva Điệp Tử
  ╭(╯ε╰)╮
  22 Tháng năm 2018
  Đàm Hy and Nhược Tâm like this.
 5. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Truyền thống tạch.
  22 Tháng năm 2018
  Diva Điệp Tử and Đàm Hy like this.