Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lạc Mỹ Xuyên Thu

 1. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Tròi, cái con người này.
  14 Tháng năm 2018
 2. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Vô vị lắm đúng không.
  15 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ, Genny and Nhược Tâm like this.
 3. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Suýt. =))) Stt ướt át quá.
  15 Tháng năm 2018
 4. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Tôi có bảo yêu đương gì đâu mà ướt át. *.*
  15 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ, Genny and Nhược Tâm like this.
 5. Nhược Tâm
  Nhược Tâm
  Đợi chờ mòn mỏi
  15 Tháng năm 2018
 6. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Chờ đợi là một thú vui tao nhã. Haha.
  15 Tháng năm 2018
  Diên Vĩ, Genny and Nhược Tâm like this.