Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lin Hari

 1. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Lin ơi ~ on trái giờ rồi :D
  14 Tháng năm 2018
  Lin Hari thích bài này.
 2. Lin Hari
  Lin Hari
  Hahaha :3 Hong sao đâu nè, mình còn nhiều cơ hội nói chuyện mà.
  15 Tháng năm 2018 lúc 22:03
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 3. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  mà Lin định hè có chơi game gì không? trên 4rum á
  17 Tháng năm 2018 lúc 21:20
  Lin Hari thích bài này.
 4. Lin Hari
  Lin Hari
  :v Rum nào cơ?
  Bên kia thì chắc có Ma sói (nếu chơi mà không có ra đảo) thì sẽ chơi a. :))
  Còn bên này onl thường nhưng hong định ở lâu nên chưa định hình được.
  17 Tháng năm 2018 lúc 22:38
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 5. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Ma sói chắc Niệm không choơi rồi :') chắc chơi cái gì chừng 3 tuần kết thúc thôi
  18 Tháng năm 2018 lúc 14:44
  Lin Hari thích bài này.
 6. Lin Hari
  Lin Hari
  :') Sớm thế sao vui?
  18 Tháng năm 2018 lúc 22:36
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 7. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  lần nào chơi ma sói cũng bị đem ra giết đầu a
  19 Tháng năm 2018 lúc 09:27
  Lin Hari thích bài này.
 8. Lin Hari
  Lin Hari
  Hahaha :v Biết đâu được lần này thắng thì sao?
  19 Tháng năm 2018 lúc 16:16