Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đồng Dao

 1. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Sao con lại có ước mơ hơn người thế nhể? =)
  14 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 2. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Bởi vì con giỏi. =))))
  14 Tháng năm 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 3. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Hơn người bình thường chỉ có thể là những người bất thường thôi.
  14 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 4. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Ây, con chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa.
  14 Tháng năm 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 5. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Thế sao con lại có hứng làm người mù?
  14 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 6. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Vì con sợ. Khi không nhìn thấy gì, con sẽ không sợ.
  14 Tháng năm 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 7. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Con thành thần rồi.
  Làm gì có người nào nghĩ như vậy.
  14 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 8. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Hơn nữa con thấy cầm gậy, nhắm mắt đi trên đường rất thú vị.
  14 Tháng năm 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 9. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Chó mà cắn là không biết đường mà chạy. =)
  14 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 10. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Trường hợp ngoại lệ. =))))
  14 Tháng năm 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 11. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Đi trên đường mà tụt xuống cống thì khổ.
  14 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 12. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Trường hợp ngoại lệ. =)))))))))
  15 Tháng năm 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 13. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Ước mơ đáng yêu thế ^^ k
  21 Tháng năm 2018 lúc 16:47
  Đồng Dao thích bài này.
 14. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Con mà...
  21 Tháng năm 2018 lúc 16:48
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 15. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Mới đọc Bến Xe?
  21 Tháng năm 2018 lúc 16:48
  Đồng Dao thích bài này.
 16. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Bến Xe là SE nhưng không phải gu của con.
  21 Tháng năm 2018 lúc 16:49
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 17. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Chứ gu con là gì
  21 Tháng năm 2018 lúc 17:18
  Đồng Dao thích bài này.
 18. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Nhân vật chết phải có lý do xác thực và đích đáng, chết phải thảm một chút.
  21 Tháng năm 2018 lúc 18:44