Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Flute

 1. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Sao con lại có ước mơ hơn người thế nhể? =)
  14 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 2. Flute
  Flute
  Bởi vì con giỏi. =))))
  14 Tháng năm 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 3. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Hơn người bình thường chỉ có thể là những người bất thường thôi.
  14 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 4. Flute
  Flute
  Ây, con chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa.
  14 Tháng năm 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 5. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Thế sao con lại có hứng làm người mù?
  14 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 6. Flute
  Flute
  Vì con sợ. Khi không nhìn thấy gì, con sẽ không sợ.
  14 Tháng năm 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 7. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Con thành thần rồi.
  Làm gì có người nào nghĩ như vậy.
  14 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 8. Flute
  Flute
  Hơn nữa con thấy cầm gậy, nhắm mắt đi trên đường rất thú vị.
  14 Tháng năm 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 9. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Chó mà cắn là không biết đường mà chạy. =)
  14 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 10. Flute
  Flute
  Trường hợp ngoại lệ. =))))
  14 Tháng năm 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 11. Miêu Thái Tường Vy
  Miêu Thái Tường Vy
  Đi trên đường mà tụt xuống cống thì khổ.
  14 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 12. Flute
  Flute
  Trường hợp ngoại lệ. =)))))))))
  15 Tháng năm 2018
  Miêu Thái Tường Vy thích bài này.
 13. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Ước mơ đáng yêu thế ^^ k
  21 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 14. Flute
  Flute
  Con mà...
  21 Tháng năm 2018
  Hứa Ngạn thích bài này.
 15. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Mới đọc Bến Xe?
  21 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 16. Flute
  Flute
  Bến Xe là SE nhưng không phải gu của con.
  21 Tháng năm 2018
  Hứa Ngạn thích bài này.
 17. Hứa Ngạn
  Hứa Ngạn
  Chứ gu con là gì
  21 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 18. Flute
  Flute
  Nhân vật chết phải có lý do xác thực và đích đáng, chết phải thảm một chút.
  21 Tháng năm 2018