Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lyn Louise

 1. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  Mơn nhá... lâu quá ko gặp nhã... ngày mới hảo nhá
  15 Tháng năm 2018
  Lyn Louise thích bài này.
 2. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Cậu sao rồi?
  15 Tháng năm 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 3. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  Vẫn ổn... còn cậu?
  15 Tháng năm 2018
  Lyn Louise thích bài này.
 4. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Tớ cũng vậy :3.
  16 Tháng năm 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 5. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  Hihi... ngày mới hảo nhá
  16 Tháng năm 2018
  Lyn Louise thích bài này.
 6. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Chiều an.
  16 Tháng năm 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 7. Dương Tâm Vi Vũ
  Dương Tâm Vi Vũ
  Mơn bạn... à mà bạn có chơi zalo ko?
  16 Tháng năm 2018
  Lyn Louise thích bài này.
 8. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Tớ không ạ :D.
  16 Tháng năm 2018
  Dương Tâm Vi Vũ thích bài này.
 9. Dương Tâm Vi Vũ
  16 Tháng năm 2018
  Lyn Louise thích bài này.