Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mèo BL

 1. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Được, gọi mình Ngạn nha :)) mình 17 tuổi. Còn bạn
  14 Tháng năm 2018
  Mèo BL thích bài này.
 2. Mèo BL
  Mèo BL
  Mình là Mèo, mình cũng 17 tuổi :>
  14 Tháng năm 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 3. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Mà cậu ở đâu thế ^^
  14 Tháng năm 2018
  Mèo BL thích bài này.
 4. Mèo BL
  Mèo BL
  Mình ở Đà Nẵng =)))
  14 Tháng năm 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 5. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Xa rồi :"D mình ở tận Kiên Giang
  14 Tháng năm 2018
  Mèo BL thích bài này.
 6. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Hình như không ai gần mình hết
  14 Tháng năm 2018
  Mèo BL thích bài này.
 7. Mèo BL
  Mèo BL
  Cũng đâu ai gần mình đâu =)))
  14 Tháng năm 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 8. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Ước mơ được gặp ai đó ở đậy bên ngoài đời thật của Ngạn đó giờ toàn không được
  14 Tháng năm 2018
  Mèo BL thích bài này.
 9. Mèo BL
  Mèo BL
  Rồi sẽ được thôi =))) Trong ngàn người chẳng lẽ không được một người :>
  14 Tháng năm 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 10. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Cậu nói cũng đúng :D
  15 Tháng năm 2018 lúc 00:03
  Mèo BL thích bài này.
 11. Mèo BL
  Mèo BL
  Vào topic giới thiệu thành viên ấy =)) biết đâu sẽ có người ở gần mình.
  15 Tháng năm 2018 lúc 00:22
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 12. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  17 Tháng năm 2018 lúc 21:21
  Mèo BL thích bài này.