Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lạc Mỹ Xuyên Thu

 1. Phiphi
  Phiphi
  Mong chờ cho lắm vào =.=
  13 Tháng năm 2018
 2. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Đợi chờ một người là một điều đáng sợ. Bởi không biết phải chờ đến bao giờ.
  14 Tháng năm 2018
  Phiphi, Đàm Hy and Froissé like this.
 3. Phiphi
  Phiphi
  Khỏi chờ đi, người ta về thì mình đón, người ta đi mình chẳng phải tủi thân. Đợi chờ rồi người ta cũng phủ mình thôi.
  14 Tháng năm 2018
  Lạc Mỹ Xuyên Thu thích bài này.
 4. Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Lạc Mỹ Xuyên Thu
  Là một hy vọng. Cuối cùng lại phải đánh mất.
  15 Tháng năm 2018
  Phiphi thích bài này.