Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đồng Dao

 1. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Con với cái ác độc =_=
  14 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 2. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Gen di truyền. ==
  14 Tháng năm 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 3. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Gen của ai, chứ ma của con vừa cute vừa đáng yêu mờ
  14 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 4. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Làm giề cóa. Ma hung dữ.
  14 Tháng năm 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 5. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Hỏi toàn bộ 4r đi. MAMA HIỀN NHẤT!!!
  14 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 6. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Con là con của ma, còn có ai hiểu ma hơn con chứ!
  14 Tháng năm 2018
 7. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Haiz. Con toàn hiểu về mặt xấu của ma thôi. Con không thấy ma cũng rất tốt sao
  14 Tháng năm 2018