Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Nhạ Nhi

 1. Bạch Long
  Bạch Long
  Ca không biết em ưng tấm nào nên mới lấy tận 2 tấm!
  Mà em chuyển qua cho anh Đen nhé!
  13 Tháng năm 2018
  Mèo BL, Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
 2. Vũ Nhạ Nhi
  13 Tháng năm 2018
  Genny and Bạch Long like this.
 3. Bạch Long
  Bạch Long
  Em chiều vui vẻ! Mồ nếu không ưng cứ nói lại với ca để ca tìm tấm khác khỏi ngại nhé!
  13 Tháng năm 2018
  Mèo BL, Genny and Vũ Nhạ Nhi like this.
 4. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Ưng mà ưng mà. Anh chiều vui.
  13 Tháng năm 2018
  Mèo BL, Genny and Bạch Long like this.
 5. Bạch Long
  Bạch Long
  Mà Nhi chống lầy rồi ha.
  13 Tháng năm 2018
  Mèo BL and Vũ Nhạ Nhi like this.
 6. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Lầy? Ém có hử?
  13 Tháng năm 2018
  Mèo BL and Bạch Long like this.
 7. Bạch Long
  Bạch Long
  Má ơi, em đọc ngược lại cái từ "chống lầy" coi! OAO
  13 Tháng năm 2018
  Mèo BL and Vũ Nhạ Nhi like this.
 8. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Lấy chồng?
  13 Tháng năm 2018
  Mèo BL and Bạch Long like this.
 9. Bạch Long
  Bạch Long
  Diễn đàn thôi!
  Mồ chống lầy rầu thì phải người lớn lên đó hen!
  13 Tháng năm 2018
  Mèo BL and Vũ Nhạ Nhi like this.
 10. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Em biết nhồi.
  13 Tháng năm 2018
  Mèo BL and Bạch Long like this.
 11. Bạch Long
  Bạch Long
  Biết nhồi thì ngoan! Anh đi đây chút việc! ^_^
  13 Tháng năm 2018
  Mèo BL and Vũ Nhạ Nhi like this.
 12. Vũ Nhạ Nhi
  Vũ Nhạ Nhi
  Em mới đặt hàng tìm ảnh vào 'thích' ngay kẻo trễ ạ.
  13 Tháng năm 2018
  Mèo BL and Bạch Long like this.
 13. Bạch Long
  Bạch Long
  Vậy a, anh vừa đi chơi téo! ^_^
  13 Tháng năm 2018
  Mèo BL and Vũ Nhạ Nhi like this.