Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Septvn

 1. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  Thì cứ âm thầm thôi. :))) Chứ ra ngoài sáng ta cũng chả biết làm gì.
  Dạo này Đô khỏe không?
  12 Tháng năm 2018
 2. Septvn
  Septvn
  Cũng khỏe nhưng có vài thứ ko ưng ý lắm. Vĩ nghỉ hè chưa?
  12 Tháng năm 2018
 3. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  Vĩ nghỉ rồi, giờ nằm phơi bụng làm tí việc thôi. :))
  12 Tháng năm 2018
 4. Septvn
  Septvn
  Nhanh thiệt... mới đây mà mình biết nhau 1 năm ùi :3
  12 Tháng năm 2018
 5. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  :)) Thế mà Đô đã sang bộ mới rồi ấy, trong khi Vĩ còn chưa viết xong chương 4 của bộ truyện kia.
  12 Tháng năm 2018
 6. Septvn
  Septvn
  Vì Vĩ còn làm nhiều chuyện khác. Đô chỉ có viết mỗi lần 1 bộ thôi hà :3
  13 Tháng năm 2018
  Vũ Nhạ Nhi, Mèo BL and Diên Vĩ like this.
 7. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  =)))) Ừ, mà viết xong bộ truyện tóc đã bạc chưa?
  13 Tháng năm 2018
  Vũ Nhạ Nhi, Mèo BL and Septvn like this.
 8. Septvn
  Septvn
  Không bạc không bạc. Nhưng sắp hói đầu rồi Vũy à :(
  13 Tháng năm 2018
  Vũ Nhạ Nhi, Mèo BL and Diên Vĩ like this.
 9. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  :))) Cho địa chỉ Vĩ gửi cho thuốc mọc tóc.
  13 Tháng năm 2018
 10. Septvn
  Septvn
  Có thiệt hok đó. Tóc rụng lắm ùi :(
  13 Tháng năm 2018
  Vũ Nhạ Nhi, Mèo BL and Diên Vĩ like this.
 11. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  Thiệt mà. :v
  13 Tháng năm 2018