Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vương Hàn Thiên Tử

 1. Flute
  Flute
  Còn, đang hấp hối ạ.
  12 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 2. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Cần hô hấp nhân tạo ko?... :>
  12 Tháng năm 2018
  Kiều Vân Du and Flute like this.
 3. Flute
  Flute
  Có bình thở oxi rồi ạ.
  12 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 4. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Oh... Thế thì tốt ><
  12 Tháng năm 2018
  Kiều Vân Du and Flute like this.
 5. Flute
  Flute
  Hê hê.
  12 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 6. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Tối mát nhé bấy bì... :V
  12 Tháng năm 2018
  Kiều Vân Du and Flute like this.
 7. Flute
  Flute
  Chị tối mát nhé. <3
  12 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 8. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Nay ta lệch lạc giới tính lắm... :> Đừng gọi vậy
  12 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 9. Flute
  Flute
  Anh tối mát nhé. ==
  12 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.
 10. Vương Hàn Thiên Tử
  Vương Hàn Thiên Tử
  Phải thế... :V
  12 Tháng năm 2018
  Kiều Vân Du and Flute like this.
 11. Flute
  Flute
  Tất nhiên rồi.
  12 Tháng năm 2018
  Vương Hàn Thiên Tử thích bài này.