Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoài GeMi

 1. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Còn, đang hấp hối ạ.
  12 Tháng năm 2018
  Hoài GeMi thích bài này.
 2. Hoài GeMi
  Hoài GeMi
  Cần hô hấp nhân tạo ko?... :>
  12 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 3. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Có bình thở oxi rồi ạ.
  12 Tháng năm 2018
  Hoài GeMi thích bài này.
 4. Hoài GeMi
  Hoài GeMi
  Oh... Thế thì tốt ><
  12 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 5. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Hê hê.
  12 Tháng năm 2018
  Hoài GeMi thích bài này.
 6. Hoài GeMi
  Hoài GeMi
  Tối mát nhé bấy bì... :V
  12 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 7. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Chị tối mát nhé. <3
  12 Tháng năm 2018
  Hoài GeMi thích bài này.
 8. Hoài GeMi
  Hoài GeMi
  Nay ta lệch lạc giới tính lắm... :> Đừng gọi vậy
  12 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 9. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Anh tối mát nhé. ==
  12 Tháng năm 2018
  Hoài GeMi thích bài này.
 10. Hoài GeMi
  Hoài GeMi
  Phải thế... :V
  12 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 11. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Tất nhiên rồi.
  12 Tháng năm 2018
  Hoài GeMi thích bài này.