Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Ừ em, nhưng mà chị Thu chưa lập topic, còn chị thì không đủ quyền đăng :<
  12 Tháng năm 2018
  Aki Hanabusa and Genny like this.
 2. Genny
  Genny
  Chị ấy chưa on cò 2 phúc kìa tỷ
  12 Tháng năm 2018
  Đàm Hy thích bài này.
 3. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Chị ib rồi mà chị ấy vẫn chưa rep :< Một là sẽ trễ hai là có khi phải đến đợt sau huhu...
  12 Tháng năm 2018
  Aki Hanabusa and Genny like this.
 4. Genny
  Genny
  Giờ quá giờ luôn rầu
  12 Tháng năm 2018
  Đàm Hy thích bài này.