Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Mèo BL
  Mèo BL
  Ừ em, nhưng mà chị Thu chưa lập topic, còn chị thì không đủ quyền đăng :<
  12 Tháng năm 2018
  Vic and Genny like this.
 2. Genny
  Genny
  Chị ấy chưa on cò 2 phúc kìa tỷ
  12 Tháng năm 2018
  Mèo BL thích bài này.
 3. Mèo BL
  Mèo BL
  Chị ib rồi mà chị ấy vẫn chưa rep :< Một là sẽ trễ hai là có khi phải đến đợt sau huhu...
  12 Tháng năm 2018
  Vic and Genny like this.
 4. Genny
  Genny
  Giờ quá giờ luôn rầu
  12 Tháng năm 2018
  Mèo BL thích bài này.