Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên Bỉ Ngạn

 1. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Ma êu quý. Nhớ ma. UvU
  12 Tháng năm 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 2. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  ma thi xong rồi
  12 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 3. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Con chưa thi. ==
  12 Tháng năm 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 4. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Mama không rep có phải bị lạc trôi thông báo rồi không?
  13 Tháng năm 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 5. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Ừm :"D giờ mới thấy của con. Hôm nay chắc thi ròi nhỉ
  14 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 6. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Chỉ là thi thử thoi ạ.
  14 Tháng năm 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 7. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Ừm, cố lên nha. Mama ủng hộ con. Đừng áp lực quá.
  14 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 8. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Phải, con còn phải tới chỗ ma chơi nữa.
  14 Tháng năm 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.
 9. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Nhất định tới đó
  14 Tháng năm 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 10. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Tất nhiên rồi ạ.
  15 Tháng năm 2018
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích bài này.