Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên Bỉ Ngạn

 1. Bạch Tiểu Ngọc
  Bạch Tiểu Ngọc
  Tôi cũng về rồi đây
  12 Tháng năm 2018
 2. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  cô thi xong lúc nào thế?
  12 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 3. Bạch Tiểu Ngọc
  12 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 4. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  hai đứa rảnh chưa
  12 Tháng năm 2018
 5. Bạch Tiểu Ngọc
  Bạch Tiểu Ngọc
  Đang miệt mài làm đề văn, còn đề thi cuối thôi.
  12 Tháng năm 2018
 6. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  cố lên bé cưng
  12 Tháng năm 2018
 7. Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  Vong Xuyên Bỉ Ngạn
  xong rồi ạ TvT mệt bở hơi, thi liên tuồng không được nghĩ ngày nào
  13 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.