Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Bạch Long
  Bạch Long
  Kệ nó đi ca không quan tâm mấy cái ấy lắm đâu em!
  12 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 2. Genny
  Genny
  Hic xin lỗi chân thành.
  Ca muốn làm ko nè.
  12 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 3. Bạch Long
  Bạch Long
  •_• Ca hông cần đâu, ca tự làm được mà! =^_^=
  12 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 4. Genny
  Genny
  Dạ mà ca à nhờ ca 1 việc.
  Đưa con dao.
  Giết muội đi nhớ tim muội nằm bên phải.
  12 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 5. Bạch Long
  Bạch Long
  Tay ca chưa lần nào dính máu!
  12 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 6. Genny
  Genny
  Muội muốn thăng thiên ca ạ
  12 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 7. Bạch Long
  Bạch Long
  Em nhờ người khác đi ^_^
  12 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 8. Genny
  Genny
  Hic thôi để tự chiến huhu
  12 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 9. Bạch Long
  Bạch Long
  Em cứ tự nhiên nhưng sao lại muốn tự vẫn?
  12 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 10. Genny
  Genny
  Ca lên thi các thì biết huhu.
  12 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 11. Bạch Long
  Bạch Long
  Khụ khụ có kém gì đâu chứ, kệ nó đi em!
  12 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 12. Genny
  Genny
  Em ko thèm điểm.
  Nhưng ít nhất phải 1 bài đúng chủ đề huhu
  12 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 13. Bạch Long
  Bạch Long
  Em có bài nào không ấy nhỉ
  12 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 14. Genny
  Genny
  Trời em tận 6 bài
  12 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 15. Bạch Long
  Bạch Long
  Không bài trúng cơ??
  12 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 16. Genny
  Genny
  Không 1 bài nào.
  12 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 17. Genny
  Genny
  Và cx ko có ai trúng
  12 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 18. Bạch Long
  Bạch Long
  Khụ khụ... mồ ca không biết mình có trúng không!
  12 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 19. Genny
  Genny
  Hic hên xui...
  12 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 20. Bạch Long
  Bạch Long
  Gen ới ca sắp chết rầu!
  12 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 21. Genny
  Genny
  Gì gì thế ca??
  12 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 22. Bạch Long
  Bạch Long
  À có người vô nick ca! OAO
  12 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 23. Genny
  Genny
  What bị hack ạ
  12 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.