Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh Vy

 1. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Khụ anh chăm nó lắm mà nó lười ăn vờn.
  11 Tháng năm 2018
  Genny and Linh Vy like this.
 2. Linh Vy
  Linh Vy
  Hóa ra là mèo lười ăn. Chủ nào mèo nấy :v
  11 Tháng năm 2018
  Genny and Tóc Xanh like this.
 3. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ơ anh đâu có lười ăn đâu, anh ăn nhiều lắm đấy chứ.
  11 Tháng năm 2018
  Genny and Linh Vy like this.
 4. Linh Vy
  Linh Vy
  Vậy là anh ăn bớt phần bé mèo rồi :v
  11 Tháng năm 2018
  Genny and Tóc Xanh like this.
 5. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Không có a, anh vô tội mừ.
  11 Tháng năm 2018
  Genny and Linh Vy like this.
 6. Linh Vy
  Linh Vy
  Anh vô số tội!
  11 Tháng năm 2018
  Genny and Tóc Xanh like this.
 7. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ứ, anh có làm gì sai trái đâu.
  11 Tháng năm 2018
  Genny and Linh Vy like this.