Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Flute
  Flute
  ?
  11 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 2. Genny
  Genny
  Hì hôm qua thông báo bị trôi.
  Hôm nay mới thấy sorry tỷ nha
  12 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 3. Flute
  Flute
  Giờ tỷ mới thấy.
  13 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 4. Genny
  Genny
  Dạ ko gì tỷ.
  13 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 5. Flute
  Flute
  Ừm.
  13 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 6. Genny
  Genny
  Dạ qua báo em đã trở lại ạ
  13 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 7. Flute
  Flute
  Trôi xa quá.
  13 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 8. Genny
  Genny
  Hơi xa hihu
  13 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 9. Flute
  Flute
  Hơi xa.
  13 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.