Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ok đệ. Để ca xem xong ca ném đá cho. ^^
  10 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Cảm ơn lão ca.
  10 Tháng năm 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 3. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Vấn đề đầu tiên. Trước câu thoại nên có dấu : .:))
  10 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ca cứ nói ạ...
  10 Tháng năm 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 5. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Vấn đề tiếp theo... Hết rồi. Ha ha
  10 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.