Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Flute
  Flute
  Ngôn tình trinh thám và ngược ạ.
  10 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Cậu mới viết truyện kinh dị tính nhờ con cho ít gạch đá.
  10 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 3. Flute
  Flute
  Cậu viết ạ? Vậy cậu cho con link đi.
  10 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  10 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 5. Flute
  Flute
  Sao muộn vậy ạ?
  10 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Máy cậu hư, khi nào thi xong cậu mới có máy mới.
  10 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 7. Flute
  Flute
  Cậu sướng nhé!
  10 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 8. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Sướng gì đâu, đi học đại học thì có máy là chuyện đương nhiên.
  10 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 9. Flute
  Flute
  À há, mà vẫn sướng.
  10 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 10. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  10 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.