Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh Vy

 1. Bỉ Ngạn Đỏ
  Bỉ Ngạn Đỏ
  Cô đơn...
  13 Tháng năm 2018
  Linh Vy thích bài này.
 2. Linh Vy
  Linh Vy
  Về với em để không cô đơn.
  13 Tháng năm 2018
 3. Bỉ Ngạn Đỏ
  Bỉ Ngạn Đỏ
  Này này, ta ko có mê báck hợp đâu nhen ><
  14 Tháng năm 2018
  Linh Vy thích bài này.
 4. Linh Vy
  Linh Vy
  Giờ không mê thì sau này mê hí hí ;)
  14 Tháng năm 2018
  Bỉ Ngạn Đỏ thích bài này.
 5. Bỉ Ngạn Đỏ
  Bỉ Ngạn Đỏ
  no no -,-
  15 Tháng năm 2018
  Linh Vy thích bài này.