Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Tiêu Dạ Thần
  Tiêu Dạ Thần
  Ngủm...
  10 Tháng năm 2018
  Genny and Tóc Xanh like this.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  30 câu nân cao làm xịt khói luôn.
  10 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 3. Genny
  Genny
  Dễ ồm ca bay lên mạng chép đáp án 30 câu chắc 30p xong à
  13 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Đề cô đưa không phải đề trên mạng hay sách đâu cưng.
  13 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 5. Genny
  Genny
  Vậy kiếm anh nào trên ca 2,3 khóa giải giúp
  13 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Khụ khụ ca cũng muốn lắm nhưng toàn bị từ chối "cái này học lâu rồi anh không nhớ".
  13 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 7. Genny
  Genny
  Trời vậy ráng làm đi ca.
  ...
  13 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 8. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Chỉ biết tự lực cánh sinh thôi.
  13 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 9. Genny
  Genny
  Ủng hộ ca.
  13 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 10. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Mà giờ đỡ hơn rồi, giờ giải một đề luôn không phải giải toán hình nữa.
  13 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 11. Genny
  Genny
  Ca bên khối nào thế, học nghành gì.
  13 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 12. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ca học khối C, tính học ngành đông phương học.
  13 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 13. Genny
  Genny
  Muội nữa muốn học khối B
  13 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 14. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Muội tính học ngành gì thế?
  13 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 15. Genny
  Genny
  Hướng dẫn viên du lịch
  Chỗ muội khối B là Văn sử địa.
  13 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 16. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Khụ hơi bị ngược nhỉ.
  13 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 17. Genny
  Genny
  Đính môn địa là dính địa danh thắng cảnh.
  Mà dính nó thì phải kể du lịch.
  Muội thích đi du lịch nên đâm ra muốn thành hướng dẫn viên du lịch
  13 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 18. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Thực ra môn địa không chỉ là địa danh thắng cảnh đâu em, nó còn liên quan đến kinh tế nữa.
  13 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 19. Genny
  Genny
  Ơ em ko biết a.
  13 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 20. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Từ từ rồi em sẽ biết thôi.(。・ω・。)
  13 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.
 21. Genny
  Genny
  Dạ
  13 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.