Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bạch Long

 1. Bạch Long
  Bạch Long
  Mình thì rất ổn, nghe lời đứa khác mà khoanh sai câu mà lẽ ra mình khoanh đúng!
  9 Tháng năm 2018
  Chu Tử Y and Lyn Louise like this.
 2. Linh Vy
  Linh Vy
  Mặc dù mai em mới thi xong nhưng em đã biết tâm trạng thế nào. Vì môn toán em quên ghi mã đề nên dưới trung bình T^T
  9 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 3. Bạch Long
  Bạch Long
  Mồ quên ghi mã đề là 0 luôn á!
  9 Tháng năm 2018
  Linh Vy thích bài này.
 4. Linh Vy
  Linh Vy
  Chỗ em là lấy đại một mã đề chấm.
  9 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 5. Bạch Long
  Bạch Long
  Ra vậy! Đỡ hơn chỗ anh rồi!
  9 Tháng năm 2018
 6. Linh Vy
  Linh Vy
  Em thấy kiểu nào cũng chết T^T
  9 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 7. Bạch Long
  Bạch Long
  Còn đỡ hơn là được 0 á.
  9 Tháng năm 2018
  Linh Vy thích bài này.
 8. Linh Vy
  Linh Vy
  Cũng may văn em vớt vát được tý, cố sao cho Hóa trên 5 là học sinh tiên tiến. Giấc mộng học sinh giỏi của em tan thành mây khói T^T
  9 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 9. Bạch Long
  Bạch Long
  Ca xác định mất mịa giấy khen! Ổn vãi!
  9 Tháng năm 2018
  Linh Vy thích bài này.
 10. Linh Vy
  Linh Vy
  Tell me why???
  9 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 11. Bạch Long
  Bạch Long
  Ca đang nói ca mất giấy khen chứ có nói em đâu!
  10 Tháng năm 2018
 12. Linh Vy
  Linh Vy
  Ý em hỏi là tại sao? =•= Do không toán hoặc văn không trên 65 hay có môn dưới 5 hay TB tất cả các môn không được 65?
  10 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.
 13. Bạch Long
  Bạch Long
  Có 1 môn dưới 5! TxT
  10 Tháng năm 2018
  Linh Vy thích bài này.
 14. Linh Vy
  Linh Vy
  Tội ca ^^
  10 Tháng năm 2018
  Bạch Long thích bài này.