Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  @Nam Dương thôi bây giờ mầy gửi tau hộp bánh đi.
  8 Tháng năm 2018
  Genny, Đàm Hy and Phỉ Lệ like this.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Tui đang tự kỉ đây.
  8 Tháng năm 2018
  Genny, Đàm Hy and Phỉ Lệ like this.
 3. Tóc Xanh
  8 Tháng năm 2018
  Genny, Đàm Hy and Phỉ Lệ like this.
 4. Phỉ Lệ
  8 Tháng năm 2018
  Genny, Đàm Hy and Tóc Xanh like this.
 5. Phỉ Lệ
  Phỉ Lệ
  Nàng có biết tại sao mà đkí tài khoản trên diễn đàn ko được ko?
  Đăng nhập bằng fb cũng bị lỗi
  8 Tháng năm 2018
  Genny, Đàm Hy and Tóc Xanh like this.
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Cho ta chút động lực học bài đi. T.T
  8 Tháng năm 2018
  Genny, Đàm Hy and Phỉ Lệ like this.
 7. Phỉ Lệ
  Phỉ Lệ
  Nàng chưa thi sao?
  8 Tháng năm 2018
  Genny, Đàm Hy and Tóc Xanh like this.
 8. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ta không biết.
  8 Tháng năm 2018
  Genny, Đàm Hy and Phỉ Lệ like this.
 9. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Vừa thì xong 12 thôi.
  8 Tháng năm 2018
  Genny, Đàm Hy and Phỉ Lệ like this.
 10. Phỉ Lệ
  Phỉ Lệ
  Chỗ các nàng thi sớm thế
  Ta cho nàng động lực học bài OvO~
  8 Tháng năm 2018
  Genny, Đàm Hy and Tóc Xanh like this.
 11. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Nàng kể gì đó vui vui đi.
  8 Tháng năm 2018
  Genny, Đàm Hy and Phỉ Lệ like this.
 12. Phỉ Lệ
  Phỉ Lệ
  Thật sự thì ta kể chuyện rất nhạt ~^.
  8 Tháng năm 2018
  Genny and Đàm Hy like this.
 13. Phỉ Lệ
  Phỉ Lệ
  Nàng đang ẩn thân à
  8 Tháng năm 2018
  Genny, Đàm Hy and Tóc Xanh like this.
 14. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ừ, ta ẩn.
  8 Tháng năm 2018
  Genny, Đàm Hy and Phỉ Lệ like this.
 15. Nam Dương
  Nam Dương
  Tau rảnh hê
  9 Tháng năm 2018
 16. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Phũ vậy bạn.
  9 Tháng năm 2018
  Phỉ Lệ, Genny and Đàm Hy like this.