Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Nam Dương
  Nam Dương
  Muốn về lại bên anh không cưng?
  8 Tháng năm 2018
  Genny, Phỉ Lệ and Tóc Xanh like this.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Đéo, tau đang suy nghĩ về việc cắt tóc.
  8 Tháng năm 2018
  Genny, Nam Dương and Phỉ Lệ like this.
 3. Nam Dương
  Nam Dương
  Để dài đi, tóc mầy ngắn ngủn hề
  9 Tháng năm 2018
  Genny and Tóc Xanh like this.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Hồi tối tau soi lại thầy nó dài rồi, không tin tối video đi.
  9 Tháng năm 2018
  Genny thích bài này.