Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kun Kute

 1. Kun Kute
  Kun Kute
  Thi cử seo roài!
  7 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 2. Flute
  Flute
  Buồn vãi.
  7 Tháng năm 2018
  Kun Kute thích bài này.
 3. Kun Kute
  Kun Kute
  Làm sao?
  7 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 4. Flute
  Flute
  Làm không tốt.
  7 Tháng năm 2018
  Kun Kute thích bài này.
 5. Kun Kute
  Kun Kute
  Hừm, đời tôi chưa bao giờ nhục như bây giờ, văn được 6,5 ổn vl. Chưa bh cái điểm văn nó súc vật đến thế!
  8 Tháng năm 2018
  Chu Tử Y and Flute like this.
 6. Flute
  Flute
  Bà thi cuối kì chưa
  8 Tháng năm 2018
  Kun Kute thích bài này.
 7. Kun Kute
  Kun Kute
  Roài, nản điểm văn...
  8 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 8. Flute
  Flute
  90' bắt bọn tôi làm đọc hiểu, nghị luận về cho và nhận, phân tích vẻ đẹp 3 nhân vật trong NNSXX. Vc.
  8 Tháng năm 2018
  Chu Tử Y and Kun Kute like this.
 9. Kun Kute
  Kun Kute
  Hơ đây kém gì...
  8 Tháng năm 2018
  Flute thích bài này.
 10. Flute
  Flute
  Fuck!
  9 Tháng năm 2018
  Kun Kute thích bài này.