Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đàm Hy

 1. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  Nói gì thế? ._. Anh nào có nói gì? Wtf?
  6 Tháng năm 2018
  Aki Hanabusa and Đàm Hy like this.
 2. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Ơ, chẳng lẽ anh không muốn nói gì với em sao :<
  6 Tháng năm 2018
  Aki Hanabusa and Diên Vĩ like this.
 3. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  Không :v anh đang làm bìa sml.
  6 Tháng năm 2018
  Aki Hanabusa and Đàm Hy like this.
 4. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Thấy tội anh quá chứ không em cũng nhờ anh làm, dù không biết có gì nhờ không :v
  6 Tháng năm 2018
  Aki Hanabusa and Diên Vĩ like this.
 5. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  =)) Đợi anh xong hết rồi nhờ anh ha.
  6 Tháng năm 2018
  Aki Hanabusa and Đàm Hy like this.
 6. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Với 50 cái bìa thì khi nào anh mới xong =))
  6 Tháng năm 2018
  Aki Hanabusa and Diên Vĩ like this.
 7. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  Không em ơi :))) 100 cái, 100 cái nha.
  7 Tháng năm 2018
 8. Đàm Hy
  Đàm Hy
  Khụ, em mong là anh trồi lên từ đống đó được =))) Đừng để bị chôn vùi nha, yêu anh <3
  7 Tháng năm 2018
 9. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  =)))
  7 Tháng năm 2018