Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tầm Ngọc

 1. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  Nói yêu cầu tôi làm cho. =3=
  5 Tháng năm 2018
 2. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Tìm lại anh - Tác giả: Trang Vũ Hàn, editor: Lạc Trần Giang
  5 Tháng năm 2018
  Đàm Hy, Nhược Tâm and Diên Vĩ like this.
 3. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Hứa với bà chị làm bìa cho bả mà tôi lười quá, mà cũng không tìm ảnh phù hợp nên nhờ cưng des giúp tôi. Tôi sẽ bán thân trả nợ cho cưng.^^
  5 Tháng năm 2018
  Đàm Hy, Nhược Tâm and Diên Vĩ like this.
 4. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  Hiện đại à? Ngược không? :v Thôi không cần thân, edit truyện cho tôi đọc ké là được.
  5 Tháng năm 2018
  Đàm Hy and Nhược Tâm like this.
 5. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Hiện đại, nghe bà chị nói ngược dã man lắm. Tôi đang đau đầu vụ edit, muốn tuyển editor phụ mà có lẽ số tôi không hòa hợp làm chung nhóm, tuyển người nào cũng xảy ra vấn đề. == Lỡ mất mấy ngày nay đợi, ai dè công dã tràng.
  6 Tháng năm 2018
  Đàm Hy, Diên Vĩ and Nhược Tâm like this.
 6. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Tôi quyết định edit một mình cho bớt khổ, từ đây không dám tuyển người gì đó nữa.
  6 Tháng năm 2018
  Đàm Hy, Diên Vĩ and Nhược Tâm like this.
 7. Tầm Ngọc
  Tầm Ngọc
  Mà nhầm cô ơi, tìm lại em mới đúng.=))
  6 Tháng năm 2018
  Đàm Hy and Diên Vĩ like this.
 8. Diên Vĩ
  Diên Vĩ
  =)))))
  6 Tháng năm 2018