Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nhược Tâm

  1. Phiphi
    Phiphi
    Sao vậy?
    4 Tháng năm 2018
  2. Nhược Tâm
    Nhược Tâm
    Mai em thi vấn đáp cuối kỳ môn đầu tiên. Em cảm giác mình sắp tạch rồi. Huhu.
    4 Tháng năm 2018
  3. Phiphi
    Phiphi
    Chị thấy em ăn mừng tạch môn rồi. Linh cảm của em thật chính xác :v
    5 Tháng năm 2018
  4. Nhược Tâm
    Nhược Tâm
    Em biết mà. Huhu.
    5 Tháng năm 2018
    Diên Vĩ, Tóc Xanh and Phiphi like this.