Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Linh Vy
  Linh Vy
  Là nên vui hay nên buồn vậy anh?
  8 Tháng năm 2018
  Nam Dương and Tóc Xanh like this.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Nền buồn, anh hai chê ta lùn bảo y như học sinh cấp hai ý sách lòng đèn là hợp nhất.
  8 Tháng năm 2018
  Nam Dương and Linh Vy like this.
 3. Linh Vy
  Linh Vy
  Em muốn còn chả được đây =((
  8 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh and Nam Dương like this.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Sao thía? Chả phải ai cũng muốn cao sao?
  8 Tháng năm 2018
  Linh Vy thích bài này.
 5. Linh Vy
  Linh Vy
  Ổng ế dài cổ rồi thì sao mà em xách lồng đèn? =.=
  8 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Phụt, năm nay anh đi đám cưới cho hai người lận. Một người tháng 6 một người tháng 8.
  8 Tháng năm 2018
  Linh Vy thích bài này.
 7. Linh Vy
  Linh Vy
  Em tháng 6 đi đám của chị. Em nản :((
  8 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 8. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Sao thế?
  8 Tháng năm 2018
 9. Linh Vy
  Linh Vy
  Gặp kẻ thù đó anh.
  8 Tháng năm 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 10. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Chán nhỉ.
  8 Tháng năm 2018
  Linh Vy thích bài này.